vedicscriptures.github.io

#API #bhagavadgitaapi #slok #nodejs #js #api #gitaapi #krishna #hinduism #vedic #ISKCON #shreemadbhagavadgita #technology

||श्रीमद्‍भगवद्‍-गीता १७.९||

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः |
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ||१७-९||

kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ .
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ ||17-9||

।।17.9।। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण (तीखे, मिर्च युक्त), रूखे. दाहकारक, दु:ख, शोक और रोग उत्पन्न कारक भोज्य पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं।।

(Bhagavad Gita, Chapter 17, Shloka 9) || @BhagavadGitaApi
⏪ BG-17.8 ।। BG-17.10 ⏩